Sultanahmet Camii ve Külliyesi Planı Sultanahmet Camii ve Külliyesi Planı

Sultanahmet Camii ve Külliyesi Planı

1.Cami, 2. Hünkar Kasr-ı, 3.Sıbyan Mektebi, 4.Medrese, (Daru-l Hadis, Daru-l Kurra’) 5.Muvakkithane, 6. Türbe,

7. Fırın, 8. Mutfak 9. İmaret, 10. Darüş-şifa 11. Hamam, 12. Arasta’dan oluşur.