Sultanahmet Camii Koruma ve İhya Derneği

21-02-2023

Sultanahmet Camii Koruma ve İhya Derneği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Mart 2023 Cumartesi günü saat 14.00’da Sultanahmet Camii At Meydanı No:7 Sultanahmet//Fatih- İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

      

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul 2. toplantısı 19 Mart 2023 Pazar günü aynı gündemle aynı yer ve zamanda salt çoğunluk esasına göre yapılacaktır.

      

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.     

 

 GÜNDEM:

  • Yoklama,
  • Genel Kurulun açılışı ve Yönetim Kurulu başkanının açılış konuşması.
  • Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi (Başkan, Başkan vekili, Katip).
  • Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir- Gider Tabloları ve Denetleme Kurulu raporunun okunarak görüşülmesi,
  • Yönetim Kurulu, Denetim kurulu ve Disiplin Kurulu’nun ayrı ayrı ibra edilmesi,
  • Tahmini Bütçenin görüşülerek genel kurulun onayına sunulması,
  • Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
  • Dilek ve temenniler,
  • Kapanış.