Sultanahmet Camii Koruma ve İhya Derneği

12-05-2022
SULTANAHMET CAMİİ KORUMA VE İHYA DERNEĞİ 
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 
DAVETİ  
 
Sultanahmet Camii Koruma ve İhya Derneği Genel Kurulu, Yönetim Kurulunun talebi üzerine 28.05.2022 tarihinde saat 14:00’da Dernek merkezi olan Sultanahmet At Meydanı No:7 Fatih-İstanbul adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Olağanüstü toplanacaktır. 
Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde Olağanüstü Genel Kurul 2. toplantısı 04 Haziran2022 Cumartesi günü aynı gündemle aynı yer ve zamanda salt çoğunluk esasına göre yapılacaktır.
Üyelerin katılımı rica olunur. 
 
 GÜNDEM:
1- Yoklama, 
2- Genel Kurulun açılışı ve Yönetim Kurulu başkanının açılış konuşması.
3- Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi (Başkan, Başkan vekili, Katip).
4- Dernek faaliyetlerinin yürütülmesinde için Yönetim Kurulu tarafından ihtiyaç duyulan; 
a. Dernek adına taşınır ve taşınmaz mallar almak, satmak, gayrimenkul bağışında bulunmak, gayrimenkul bağışı kabul etmek, demirbaş mal almak, satmak, menkul mal bağışını kabul etmek, menkul mal bağışında bulunmak,
b. Dernek adına taşıt almak, satmak, taşıt bağışı kabul etmek ve taşıt bağışında bulunmak,
c. Dernek adına iktisadi işletme kurmak ve/veya kurulmuş olan iktisadi işletmelere katılmak, 
Hususlarının görüşülerek karara bağlanması ve bu hususlarda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
5- Dilek ve temenniler,
6- Kapanış