Sultanahmet Camii Koruma ve İhya Derneği

05-03-2021

GENEL KURUL İLANI

SULTANAHMET CAMİİ KORUMA VE İHYA DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
 
Sultanahmet Camii Koruma ve İhya Derneği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.04.2021 Pazartesi günü saat 14.00’da Sultanahmet Camii At Meydanı No:7 Sultanahmet//Fatih- İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır. Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul 2. toplantısı 26.04.2021 Pazartesi günü aynı gündemle aynı yer ve zamanda salt çoğunluk esasına göre yapılacaktır. Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.
YÖNETİM KURULU
 
GÜNDEM:
1-Yoklama, Genel Kurul’un açılışı, 
2-Kongre Başkanlık Divanı seçimi,
3-Açılış Konuşması,
4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir - Gider Tabloları ve Denetleme Kurulu  
   Raporunun okunarak görüşülmesi,
5-Yönetim Kurulu, Denetim kurulu ve Disiplin Kurulu’nun ayrı ayrı ibra edilmesi,
6- Tahmini Bütçenin görüşülerek genel kurulun onayına sunulması,
7- Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
8-Dilek ve temenniler,
9- Kapanış.