12-05-2017 tarihinde eklendi
SAMİMİYETSİZLİĞİN ADI: RİYA


SAMİMİYETSİZLİĞİN ADI: RİYA
Cumanız Mübarek Olsun Aziz Kardeşlerim!

Bugünkü hutbemizde, yaptığımız bütün
iyilikleri yok eden, işlediğimiz bütün amelleri silip
götüren bir kötülükten söz etmek istiyorum. O da
riyadır. Riya ki; bütün güzellikleri yok eden,
iyilikleri boşa çıkaran samimiyetsizliğin adıdır. Riya
ki; insanî ilişkileri ve karşılıklı güveni zedeleyen,
kişiyi değersizleştiren bir hastalıktır.
Peygamber Efendimiz (s.a.s), ashabıyla bir
sohbetinde riyaya dikkatlerimizi şöyle çekmiştir:
Hakkınızda en fazla korktuğum şey küçük
şirktir.”
buyurur Allah Resûlü. Ashab, “Küçük şirk
nedir Ey Allah’ın Resûlü?” diye sorar. Bunun
üzerine Efendimiz, şu cevabı verir:
“Küçük şirk,
riyadır. Allah, kıyamet gününde herkese amelinin
karşılığını verirken riyakârlara şöyle diyecektir:
‘Dünyada kendilerine riyakârlık yaptıklarınızın
yanına gidin! Bakın! Acaba onların yanında bir
mükâfat ya da hayır görebilecek misiniz?’”
1
Aziz Müminler!
Din-i Mübin-i İslam’ın özü samimiyettir,
ihlastır. İnancı, kulluğu ve itaati sadece ve sadece
âlemlerin Rabbi olan Allah’a has kılmaktır.
Sözlerimizde, amellerimizde yalnızca Allah rızasını
gözetmektir. Olduğumuz gibi görünmek,
göründüğümüz gibi olmaktır.

Kardeşlerim!
Ameller, riya ve gösteriş arzusu ile
kirletildiğinde anlamını kaybeder. İhlas ve
samimiyetten uzak amellerin dışı süslüdür ama içi
boştur. Samimiyet olmadan değerler, değerini yitirir.
Samimiyet sadece inanç ve ibadetlerde değil,
insanlarla ilişkilerimizde de son derece önemlidir.
Aile ve akraba ortamında, komşuluk ve arkadaşlık
ilişkilerinde, iş hayatında, kısacası müminin,
hayatının her alanında içten ve samimi olması en
büyük ahlaki erdemlerdendir. Bu erdemi
kazanmanın yolu da her işimizde Rabbimizin
rızasına talip olmaktan geçer.

Kardeşlerim!
Riya bulaşırsa şayet, miracımız olan
namazlarımız bizleri kötülüklerden alıkoyamaz.
Böylesi bir namaz,
“Yazıklar
olsun o namaz kılanlara!”
âyetinde sözü edilen
namazdır. Böylesi bir namaz

“Onlar ki
namazlarını ciddiye almazlar.”
âyetinde ifade
edilen namazdır. Böylesi bir namaz

“Onlar ki namazlarıyla gösteriş yaparlar.”2
âyetinde açıkça belirtilen namazdır.
Aziz Müminler!
Riyaya kurban edilirse eğer oruçlarımız, bizim
için kötülüklere karşı kalkan olamaz. Riya ile
kesilmişse kurbanlarımız, bizleri Rabbimize
yakınlaştıramaz. Riya ile kirletilmişse sadakalarımız,
infakımız ve hasenatımız, Rabbimize olan
sadakatimizi ifade etmekten uzak kalır.
Peygamber Efendimiz (s.a.s), riya ile kirletilen
amellerin, kıyamet gününde kişiyi büyük bir hüsrana
sürükleyeceğini haber vermiştir. “Cömert desinler”
diye infakta bulunanın ateşi, kendi serveti olacaktır.
“Âlim desinler” diye ilim tahsil edenin ilmi onun
azabı olacaktır. Hatta “Kahraman desinler” diye
şehit olanın şehadeti de kabul görmeyecektir. Çünkü
Allah rızasını bir tarafa bırakıp niyetini sadece
gösterişe indirgeyenlerin amelinin Âlemlerin Rabbi
nezdinde hiçbir kıymeti yoktur.
3
Kardeşlerim!
Her geçen gün dünyada imaj ve gösteriş hâkim
olmaktadır. İnsanlık, hızla samimiyetten
uzaklaşmaktadır. Bugün, zihin ve gönüllerimizi
tahrip eden, iman ve amellerimizi tehdit eden, beşeri
münasebetlerimizi, dostluklarımızı zedeleyen en
büyük tehlikelerden biri gösteriştir, riyadır.
Müminler olarak ihlas ve samimiyet sınavından
geçtiğimiz dünyada bizlere düşen, ikiyüzlülükten,
gösterişten bencillikten uzak durmaktır. Her
sözümüzde, her işimizde, Rabbimizin rızasını,
O’nun hoşnutluğunu amaçlamaktır. Yüce
değerlerimizi, samimimi duygularımızı istismar
etmek isteyen riyakârlara karşı uyanık olmaktır. Göz
boyayarak aramıza fitne, fesat, ayrılık, gayrılık
sokmaya çalışanlara fırsat vermemektir.

Aziz Kardeşlerim!
Hutbemi Sevgili Peygamberimizin bir duasıyla
bitirmek istiyorum:
“…Ey yücelik ve ikram sahibi,
her şeyin Rabbi olan Allah’ım! Bizi dünya ve
âhirette her an sana ihlâs ve samimiyetle bağlı
kıl!

http://sultanahmetcami.org/samimiyetsizligin-adi--riya_h450.html