05-05-2017 tarihinde eklendi
NEDAMET VE ÜMİDİN ADI: TÖVBE


NEDAMET VE ÜMİDİN ADI: TÖVBE
Cumanız Mübarek Olsun Aziz Kardeşlerim!

Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle
buyuruyor
: “Ey iman edenler! Allah’a içtenlikle
tövbe edin. Ki Rabbiniz kötülüklerinizi örtsün.
Peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri
utandırmayacağı günde sizi, içlerinden ırmaklar
akan cennetlerine koysun…”
1
Kardeşlerim!
Yüce Allah’ın güzel isimlerinden biri de etTevvab’tır. O, tövbeleri kabul edendir. Engin
rahmetine sığınanları affedendir. O, Ğafûr’dur;
dileyeni ve dilediğini bağışlayandır.
ayetinde ifade
edildiği gibi, Rabbimiz, tövbe edenleri sever.
Kendisine yönelen elleri asla boş çevirmez.
Samimiyetle yakaran gönülleri mahcup etmez.
Nedametle gözyaşı dökenleri boynu bükük bırakmaz.

Aziz Müminler!
Hepimiz beşeriz. İmtihan dünyasında yaşıyoruz. Bu
imtihanda günah da bizim içindir, sevap da. Günahlara
karşı kimi zaman direnç gösteriyoruz. Kimi zaman da
gaflete düşüp hata işliyoruz. Ancak biliyoruz ki
günahlarımız karşısında Rabbimizin rahmet kapısı
ardına kadar açıktır. Bize düşense günahta, hatada ısrar
etmemektir. Bunları düzeltme erdemini
gösterebilmektir. Rabbimizin mağfiretine sığınmaktır.
Samimi bir tövbeyle, içten bir yakarışla O’nun affını
talep etmektir.

Kardeşlerim!
Tövbe, acziyetimizin itirafıdır. Allah’a olan
ahdimizde zaman zaman zafiyete düştüğümüzün açık
bir ifadesidir. Tövbe nimetini Yüce Rabbimiz, Kerim
Kitabımızda ilk insanın dilinden bizlere öğretmiştir.
Âdem (a.s) ve eşi Havva validemiz, Allah’a şöyle
tövbe etmişlerdir:

“Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Bizi
bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen mutlaka
hüsrana uğrayanlardan oluruz.”
2
Kardeşlerim!
Tövbe, yenilenme ve temizlenme kararlılığıdır.
Dünya hengâmesinde zamanla kirlenen zihinlerin,
dillerin arınmasıdır. Kararan ve katılaşan kalplerin
yumuşamasıdır. Zedelenen gönüllerin durulmasıdır,
sükûnete kavuşmasıdır.
Bizim için bir teselli ve umut kaynağıdır tövbe.
Buhranlı anlarımızda sığınacağımız güvenli bir
limandır. Zira yanlışlarımızda, hatalarımızda herkes
bizi terk etse de Rabbimiz bizi terk etmez. Herkes bize
yüz çevirse de O bize yüz çevirmez.

“Allah, kendisine ortak koşulmasını asla
bağışlamaz. Diğer bütün günahları dilediği
kimseler için bağışlar.”
3 Yeter ki bizler, O’nun
varlığına ve birliğine olan imanımıza sadık kalalım.
Yeter ki, O’nun engin rahmetinden ümidimizi
kesmeyelim. O’nun affından kendimizi mahrum
bırakmayalım. Yeter ki zaaflarımıza yenik düşüp
günah işlediğimizde içtenlikle bağışlanma dileyelim.

Kardeşlerim!
Rahmet, mağfiret ve arınma mevsimi Ramazan’ın
habercisi olan bir Berat Kandiline daha ulaşmak
üzereyiz. Önümüzdeki Çarşamba’yı Perşembe’ye
bağlayan gece, Şaban ayının 15. gecesini yani Berat
Kandilini idrak edeceğiz. Ruha ağır gelen her türlü
sıkıntıdan, mümini inciten her türlü hatadan, insana
yakışmayan her türlü kötülükten kurtularak
Rabbimizin beratına ulaşmak için eşsiz bir fırsat daha
yakalayacağız. Hızla akıp giden ömür içerisinde
bizlere böylesine güzel bir fırsat bahşeden Cenab-ı
Hakk’a sonsuz hamd-ü senalar olsun. Berat Kandilinizi
şimdiden tebrik ediyorum.

Kardeşlerim!
Peygamber Efendimiz (s.a.s), Berat Gecesinde
yapılacak tövbelerin geri çevrilmeyeceğini haber
vermiştir.
4 Öyleyse geliniz bu geceyi fırsat bilerek
günaha dönmemek üzere tövbe edelim. Dünyanın
hengâmesi içerisinde zaman zaman âhireti
unuttuğumuz için tövbe edelim. Kimi zaman en
yakınlarımızdan bile sevgi, ilgi ve merhameti
esirgediğimiz için tövbe edelim. Eşimizi, evladımızı,
akrabalarımızı, yetimleri, kimsesizleri, ihtiyaç
sahiplerini ihmal ettiğimiz günler için tövbe edelim.
Rabbimizin bizlere emaneti olan birbirimizin haklarına
riayet edemediğimiz; Peygamberimiz (s.a.s)’in
emrettiği üzere bir vücudun uzuvları, bir binanın
tuğlaları gibi olamadığımız için tövbe edelim.
Unutmayalım ki pişman olunduğunda günahının
büyüklüğü sebebiyle tövbe kapısı yüzüne kapanacak
hiç bir günahkâr yoktur.

http://sultanahmetcami.org/nedamet-ve-umidin-adi--tovbe_h448.html