31-03-2017 tarihinde eklendi
RAĞBETİMİZ, RABBİMİZE OLSUN!


RAĞBETİMİZ, RABBİMİZE OLSUN!
Cumanız Mübarek Olsun Aziz Kardeşlerim!
Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bizleri rahmet
iklimi üç aylara ulaştırdı. Dün gece Ramazan’ın
müjdecisi olan Regaip kandilinin coşkusunu hep birlikte
gönülden hissettik. Bugün ise bir taraftan Recep ayının
bereketini, diğer taraftan da haftalık bayramımız olan
Cumanın sevincini yaşıyoruz. Allah Resulü (s.a.s) bu
mevsimler geldiğinde,
“Allah’ım! Recep ve Şaban
ayını bizlere mübarek eyle! Bizleri sıhhat ve afiyet
içerisinde imanla Ramazan’a ulaştır!”
1 diye dua
ederdi. Yüce Rabbimiz, Recep ve Şaban’ı milletimiz ve
âlem-i İslam için mübarek kılsın. Her türlü
kötülüklerden korunmuş olarak Ramazan ayına
kavuşmayı hepimize nasip eylesin.

Aziz Kardeşlerim!
Yüce Kitabımız Kur’ân-ı Kerim’de “İnşirah”
adında muhteşem bir sure vardır. İnşirah; kalbin
açılmasıdır. Göğsün genişlemesidir. Gönlün ferahlaması
ve sükûnet bulmasıdır. İnşirah suresi, Allah Resulü ve
ashabının çok büyük zorluklar çektiği bir zamanda nazil
olmuştur. Bu sure, Resul-i Ekrem (s.a.s) Efendimizin
şahsında bütün müminlerin kıyamet sabahına kadar
kalplerinin nasıl inşirah bulacağını, nasıl huzura
kavuşacağını haber vermiştir. Sırtımızdaki ağır
yüklerden nasıl kurtulacağımızın, şanımızı, şerefimizi
nasıl yücelteceğimizin, zorluklarımızı kolaylıklara nasıl
dönüştüreceğimizin yollarını göstermiştir.
Şöyle buyurur Rabbimiz, İnşirah Suresi’nde:

“Habibim! Biz, senin göğsüne inşirah vermedik mi?
Belini büken yüklerinden seni kurtarmadık mı?
Senin şanını ve ününü yüceltmedik mi? Elbette
zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Muhakkak her
zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi
bitirince hemen başka bir işe koyul! Ve rağbetin
yalnızca Rabbine olsun!”
2
Kardeşlerim!
Surenin son iki ayetinden öğrenmekteyiz ki;
kalplerimizin inşirah bulmasının, sırtımızdaki ağır
yüklerden kurtulmanın, şanımızı yüceltmenin,
zorluklarımızın kolaya dönüşmesinin iki şartı vardır.
Birincisi, Rabbimizin
Çalış, çabala,
gayret et, üret!”
emrine riayet etmektir. Yani şu kısacık
hayatımızı boşa geçirmemektir. En değerli sermayemiz
olan ömrümüzü beyhude tüketmemektir. İyilik için,
doğruluk için, faydalı işler için çabalamaktır. Yeryüzünü
daha yaşanabilir hale getirmek için gayret göstermektir.

Aziz Müminler!
İnşirah suresindeki müjdelere nail olabilmenin
ikinci şartı ise
Sadece Rabbine yönel!”
âyeti gereğince Allah’a rağbet etmektir. Regaip
kandilinde en çok üzerinde durmamız gereken husus
Rabbimizin bu emri olmalıdır. Yani Allah için
çalışmaktır. Allah için koşturmaktır. Allah için
yorulmaktır. İstek ve dileklerimizi, arzu ve tutkularımızı
Allah’a yöneltmektir. Şan ve şöhreti, makam ve mevkii,
mülk ve serveti değil, Rabbimizin rızasını amaçlamaktır.

Değerli Kardeşlerim!
Bugün de Müslümanlar olarak çok zor süreçlerden
geçiyoruz. Her müminin kalbinin sıkıştığı bir
dönemdeyiz. İnşiraha en çok muhtaç olduğumuz bir
zamandayız. Sırtımızdaki ağır yüklerden kurtularak
huzura kavuşmanın ihtiyacı içindeyiz. Öyleyse geliniz
kardeşlerim! Bu uğurda azimle gayret edelim.
Hayatımızı heva ve heveslerimiz doğrultusunda değil,
Rabbimizin rızası için yaşayalım. Hak, hakikat, adalet
ve iyilik için, insanlık için daha fazla çalışmaya, daha
fazla yorulmaya çaba gösterelim.
İşte o zaman Cenabı Hakk, kalplerimize inşirah
verir. Sinemizdeki ağır yüklerden bizleri kurtarır. Günah
kirlerinden arındırır. Bütün zorluklarımızı kolaylaştırır.
İşte o zaman Rabbimiz, özgürlüğümüzü elimizden alan
bütün kötülüklerden bizi korur. Meşakkatlerimizi
rahmete dönüştürür. Şanımızı yüceltir. Bizi yeniden aziz
bir ümmet eyler.

Kardeşlerim!
Yüce Rabbimiz, hidayete davet etmesi için Musa
(a.s.)’ı Firavun’a gönderdiğinde Hz. Musa,

َ “Rabbim! Gönlüme ferahlık
ver! İşimi kolaylaştır.”3 diye dua etmişti. Bugün bizler
de Musa (a.s.) gibi Rabbimize niyaz ediyor ve diyoruz
ki:
Rabbimiz! Gönüllerimize inşirah lütfeyle!
Zorluklarımızı kolaya dönüştür. Bizleri her nefesini
senin yolunda tüketenlerden eyle!
Allah’ım! Bizleri göz açıp kapayıncaya kadar
dahi nefsimizin eline bırakma! Rağbetimizi,
isteklerimizi, arzularımızı, tutkularımızı sadece senin
rızanı aramaya vesile kıl!
Rabbimiz! Şanımızı

http://sultanahmetcami.org/ragbetimiz-rabbimize-olsun_h443.html