23-02-2017 tarihinde eklendi
Genel Kurul İlanı
SULTANAHMET CAMİİ KORUMA VE İHYA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN...

GENEL KURUL İLANI

SULTANAHMET CAMİİ KORUMA VE İHYA DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

 

   

       Sultanahmet Camii Koruma ve İhya Derneği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2017 Cumartesi günü saat 14.30’da Sultanahmet Camii At Meydanı No:7 Sultanahmet//Fatih- İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

       Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul 2. toplantısı 01 Nisan 2017 Cumartesi günü aynı gündemle aynı yer ve zamanda salt çoğunluk esasına göre yapılacaktır.

       Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.     

    YÖNETİM KURULU

  GÜNDEM:

1-Yoklama, Genel Kurul’un açılışı,

2-Kongre başkanlık divanı seçimi,

3-Açılış Konuşması,

4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir - Gider Tabloları ve Denetleme Kurulu  

   Raporunun okunarak görüşülmesi,

5-Yönetim Kurulu, Denetim kurulu ve Disiplin Kurulu’nun ayrı ayrı ibra edilmesi,

6-Tahmini Bütçenin görüşülerek genel kurulun onayına sunulması,

7- Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,

8-Dilek ve temenniler,

9- Kapanış.

http://sultanahmetcami.org/genel-kurul-ilani_h436.html