29-11-2016 tarihinde eklendi
Sultanahmet Cami Derneğimizin Kuruluşu 28.11.1996
SULTANAHMET CAMİİ KORUMA VE İHYA DERNEĞİ Kuruluşumuz 28.11.1996

SULTANAHMET CAMİİ KORUMA VE İHYA DERNEĞİ
Kuruluş: 28.11.1996

Sultanahmet Camimiz, Şöhreti dört kıtaya yayılmış emsalsiz sanat ve mimarlık şaheserlerinden; Kültür varlıklarımızı doruk noktada temsil eden en büyük miras ve tarihi zenginliklerimizden birisidir.

Sultanahmet Camimiz dünyaca meşhurdur; Bu sebeple yerli ve yabancı ziyaretçilerin görmek için akın ettiği, ülkemize turizm amacıyla gelenlerin büyük çoğunluğunun ve İstanbul’a gelenlerin de hemen hepsinin uğradığı en büyük merkezdir. Dünya çapında böylesi bir ilgiye erişmiş camimizin tarihi ve kültürel özelliklerinin bozulmadan korunması, bakım, tamir ve onarımının yapılması gerekli bir görev olmuştur. 28.11.1996 tarihinde Sultanahmet Camii Koruma ve İhya Derneği kurulmuştur. Derneğimizin faaliyet alanı aşağıdaki gibidir.

Sultanahmet Camii ve müştemilatının bakım, onarım, rölöve-restitüsyon ve restorasyon, tefriş, temizlik, aydınlatma, ses düzeni, su giderleri, su arıtmaları ve bahçe sulama ile ilgili işlerin modernize edilmesi, caminin ana kapılarından girildikten sonra tüm bahçenin çevre bakımını yaptırmak ve bu bakımının devamlılığını sağlamak bununla ilgili resmi yerlerle koordineli çalışmak.

Sultanahmet Caminin ana giriş kapılarından girildikten sonra bahçeden itibaren camii iç avlu,camii içi dahil olmak üzere camii güvenliğini ve caminin temizlik bakımını sağlamak rehberlik hizmetleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,caminin tanıtımını etkin bir şekilde yapmak, camii cemaatinin ve ziyarete gelenlerin can ve mal emniyetinin sağlanması, yapılabilecek sabotaj, hırsızlık,seyyar satıcılar vb.. kanun dışı hareketlerin önlenmesi için dernek tarafından ilgili birimlerle işbirliği yapmak özel güvenlik biriminin oluşturulması ve devletin kolluk kuvvetleriyle birlikte hareket etmelerini sağlamak, Camiinin temizlik ve bakımını sağlamak, Caminin tanıtımını etkin bir şekilde yapmak,rehberlik hizmetleriyle ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmette devamlılığı sağlamak için derneğimiz bu gibi görevleri kendine ilke edinmiş ve bu uğurda her türlü çalışmayı yapmak en büyük amacı olmuştur.

Yapılacak her türlü hizmetin bu caminin tarihi özelliğine uygun olmasına dikkat edilerek tamir ve onarımı Fatih Kaymakamlığı, Fatih Müftülüğü ve İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü ile Anıtlar Kurulunun izin ve onayı temin edilerek ilgililerin gözetiminde ve yetkili elemanlarının denetim ve kontrolünde yapmış ve yapmaktadır.

Ayrıca derneğimiz 2006 yılında Bakanlar Kurulu tarafından Kamu Yararına Çalışan derneklerden sayılmıştır.

http://sultanahmetcami.org/sultanahmet-cami-dernegimizin-kurulusu-28-11-1996_h423.html