29-11-2016 tarihinde eklendi
Sultan 1.Ahmetin Vefatı 22 Kasım 1617
Sultan 1.Ahmetin Vefatı

SULTAN I. AHMET HAN (CENNET MEKAN SULTAN AHMET)
Sultan Birinci Ahmed 18 Nisan 1590 günü Manisa`da doğdu. Babası Sultan Üçüncü Mehmed, annesi Handan Sultan`dır. Caminin banisi Sultan Birinci Ahmed genç yaşta, henüz 14 yaşında iken Osmanlı tahtına (1603 tarihinde) 14.hükümdar olarak oturmuş ve 14 yıl saltanat sürdükten sonra 22 Kasım 1617’de 28 yaşında vefat etmiştir.
17.Yüzyılın başlarına gelindiğinde İstanbul’un belli başlı tepeleri, her biri bir padişah ismi taşıyan cami ve külliye binaları ile tutulmuştu. Bununla birlikte Sultan Ahmed, büyük istimlâk paraları ödemek ve birçok ünlü vezir ve paşa sarayı yıkmak pahasına rabbine bir teşekkür belgesi olmak üzere, taht şehrinde o zamana kadar görülmemiş güzellikte bir mabed yükseltmeyi aklına koyar. Kulluğunu kanıtlayabilmek üzere o zamana kadar yapılmış olan camilerin en güzelini ve en büyüklerinden birini yaptırır. 3 İstanbul’da At meydanı olarak meşhur olan, uzaktan yakından herkesin bildiği, safa ve sürur mahalli olan yerde, mülkiyeti merhum Ahmet Paşa’ya uzanan, (sahibi ve maliki, izzet ve şeref sahibi) Ayşe Sultan’ın içinde huzurla yaşadığı devrin en güzel sarayını geçerli kanundaki maddeye uygun ve açık şekilde bütün müştemilatı ile (kendi servetinden) yirmi bin kızıl dinar ödeyerek satın almış ve mülkiyetine geçirmiştir. “Kim Allah Teala’nın rızasını dileyerek bir mescit bina ederse Yüce Allah’da ona cennette bir ev bina eder,” hadis-i şerifinin müjdesine nail olmak üzere satın aldığı arsa üzerindeki saray ve binaların yerine dünyanın ilgisini çeken altı minaresi ile meşhur muhteşem, muazzam Sultanahmet Camiini inşa eder.

http://sultanahmetcami.org/sultan-1-ahmetin-vefati-22-kasim-1617_h422.html