Kullanıcı Adı :
Şifre :
 
Yeni Üyelik Şifremi Unuttum
 
Tekil (Bugün) 2172
Toplam 3240121
En Fazla 9230
Ortalama 818
Üye Sayısı 257
Bugün Üye Olan 0
KÖTÜLÜĞE ENGEL OLABİLMENİN YOLU İYİLİKTİR

KÖTÜLÜĞE ENGEL OLABİLMENİN YOLU
İYİLİKTİR
Aziz Müminler!

Vâbisa, yeni Müslüman olmuş bir sahâbîydi. Vâbisa,
İslam’ın rahmet yüklü mesajlarını henüz tam olarak
kavrayamadığından Peygamber Efendimiz (s.a.s)’e
sorular sormak istiyordu. Bunlardan birisi de neyin iyi
neyin kötü olduğu hususuydu. Sorularını sormak üzere
Resûlullah’ın yanına gitti Vâbisa. ‘Yanı başında
olmaktan en çok mutluluk duyacağım insan’ dediği
Resûl-i Ekrem’e yaklaştı. Onun gelişini fark eden
Rahmet Elçisi,
“Yaklaş Vâbisa! Yaklaş!” buyurdu ve
onu dinledikten sonra sorusunu şu şekilde cevapladı:

“Vâbisa! İyilik ve kötülük konusunda kalbine,
vicdanına danış! Zira iyilik, kendisiyle gönlünün
huzur bulduğu ve vicdanını rahatlatandır. Kötülük
ise, insanlar onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden
ve vicdanına endişe verendir.”
1
Aziz Kardeşlerim!
İyilik varlıktır, kötülük yokluktur. İyilik huzurdur.
Kötülük zulmettir, karanlıktır. İyilik Rabbimizin rızasını
talep etmektir. Kötülük ise O’nun gazabına adım adım
yol almaktır. İyilik akl-ı selime, kalb-i selime, tab-ı
selime, yani insanın yaratılmışların en şereflisi olma
vasfına uygun güzelliklerdir. Kötülük ise insanı alçaltan,
onu hem Allah katında hem de insanlar nezdinde
değersizleştiren çirkinliklerdir. İyilik Yüce Rabbimizin,
insanın fıtratına yerleştirdiği yüce bir haslettir. Kötülük
ise insanın kalbine sonradan bulaşan siyah bir lekedir.
İyilik tertemiz fıtratın sahibi Yüce Allah’a sadakattir.
Kötülük ise bu sadakati yitirmektir. İyilik, yeryüzünden
şerri, kötülüğü silecek olan en büyük güçtür. Kötülüğün
kaderi ise iyilik karşısında her zaman hüsrandır,
mağlubiyettir.

Kardeşlerim!
Yüce Kitabımız, iyiliğin ne olduğundan önce, ne
olmadığını anlatır bizlere.

َس
َْلي
َ
yani “İyilikالْ ِ ب َ ر َاَ ْ ن َتُ َ ولُوا َ ُ و ُ جو َ هكُ ْ م َ ِ قبَ َ ل َالْ َ م ْ ش ِ ر ِ ق َ َ والْ َ م ْ غ ِ ر ِ ب َ
yönünüzü Doğuya ve Batıya yöneltmeniz değildir.”
buyurur. İbadetlerin sadece şekle indirgenmesini ve
dindarlığın bir gösterişe dönüştürülmesini iyilik
cümlesinden kabul etmez.
Kur’an-ı Kerim, gerçek iyiliği bizlere şöyle tanıtır:

َ yani bizleriم ْ نَ ٰ ا َ م َ نَبِا ٰ ِ للَّ َ والْيَ ْ و ِ مَا ْ لْٰ ِ خ ِ رَ َ والْ َ ملٰ ٰ ِ ئ َ ك ِ ةَ َ والْ ِ كتَا ِ بَ َ والنَ ِ ب ّ ي َ نَ ,Asıl iyilik
her türlü kötülüğün egemenliğinden kurtaran Rabbimize
imandır. Âhiret gününü, melekleri, Allah’ın Kitabını ve
peygamberlerini tasdik etmektir.

َس
َ و ٰ اتَىَا ْ ل َ ما َ لَ َ ع ٰ لىَ ُ ح ِ ب ّ هَذَ ِ ويَا ْ ل ُ ق ْ ر ٰ بىَ َ وا ْ ليَتَا ٰ مىَ َ وا ْ ل َ م ا ّ كي َ نََ َ وابْ َ نَال َ س ّ بي ِ لَ َ وال َ ٰ سا ِ ئ ّلي َ نَ َ و ِ فيَال ِ رقَا ِ ب َ

Asıl iyilik, çok sevdiğimiz mal ve servetimizi
fakirlerle, yoksullarla, yetimlerle paylaşmaktır. İnsanı her
türlü esaretten kurtarmaktır. Asıl iyilik,
ََ واَقَا َ م َال َ ص ٰ لو َ ة َ َ و ٰ اتَى َال َ ز ٰ كو َ ة
namazın müdavimi olmaktır. Zekâtı gönül rızasıyla
vermektir. Asıl iyilik,
َ َ وا ْ ل ُ موفُو َ نَبِ َ ع ْ ه ِ د ِ ه ْ مahde vefadır, emanete
riayettir.
2 Asıl iyilik, َ َ والَ ّ ذي َ نَ َصبَ ُ روا َا ْ ب ِ ت َ غٰا َ ء َ َ و ْ ج ِ ه َ َ ربِ ِ ه ْ مdarlıkta ve
zorlukta sırf Allah rızasını umarak sabretmektir.
Asıl iyilik,
َ َ ويَ ْ د َ ر ُ ؤُ َ ن َبِا ْ ل َ حسنَ ِ ة َال َ س ِ يئَ َ ةyani kötülüğü iyilikle
savabilmektir, iyilikle yok edebilmektir.
3 Zira Mümin,
hayatını iyiliğe adayan ve iyiliklerle anlamlandıran
kişidir. Müslüman, eliyle, diliyle, kalbiyle, bütün
varlığıyla kötülüğün her türlüsünün karşısında dimdik
durabilen kimsedir.

Aziz Kardeşlerim!
Üzülerek belirtmek gerekir ki; günümüzde iyilik,
insanlığın gündeminde kötülük kadar yer almıyor. Her
geçen gün, dünyamızı kötülükler kuşatıyor. İnsanoğlu;
heva ve hevesleri, hırs ve ihtirasları uğruna vicdan,
adalet, hakkaniyet ve merhametini hızla kaybediyor.
Kendisinden başkasına iyiliği dokunmayan bir varlık
haline dönüşüyor. Asıl iyiliğin başkalarına yapılan iyilik
olduğunu unutuyor.

Kardeşlerim!
Böylesi bir dünyada iyiliği hâkim kılmak, kötülüğe
engel olmak idealine sahip biz müminlere çok önemli
vazifeler düşüyor. Durum ve şartlar ne olursa olsun
bizler, bu dünyada hala iyi insanların olduğu inancını
yaşatmalıyız. Kötülüğün iyiliği mağlup etmesine asla göz
yummamalıyız. Unutmamalıyız ki; dünya ve ahiret
mutluluğu, iyiliğe hizmet etmekten, kötülüğe set
çekmekten geçer.

Kardeşlerim!
İyiliğin yolcuları olarak bu mübarek vakitte
Rabbimize el açıyor ve şöyle niyazda bulunuyoruz: Yâ
Rabbi! Coğrafyamızı ve insanlığı kuşatan bütün
kötülükleri ortadan kaldırabilmeyi bizlere nasip eyle!
İyiliklerin hâkim olduğu bir dünyayı hep birlikte imar
edebilmek için bizlere yardım eyle! Gelecek
nesillerimize daha güzel, daha yaşanabilir bir yeryüzü
bırakabilmeyi bizlere lütfeyle!

1 İbn Hanbel, IV, 227; Dârimî, Büyu’, 2.
2 Bakara, 2/177.
3 Bkz. Hûd, 11/114; Ra’d, 13/22.
Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Paylaşım :
Mail Yazdır Yorum Yaz 0 Yorum
10-03-2017 10:04 - 540 Okunma
Yazılar Videolar
  Camii Tanıtımı
  Vaaz-Hutbe-Ezan
  Röportajlar
  S.Ahmet Camii Dini - Milli gün ve gece programları
Küfre saplananlara gelince, onları uyarsan da, uyarmasan da, onlar için birdir, inanmazlar.

Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır.

İnsanlardan, inanmadıkları halde, "Allah'a ve ahiret gününe inandık" diyenler de vardır.

( BAKARA - 6)
1761. Ebû Mersed Kennâz İbni Husayn radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Kabirlere doğru namaz kılmayınız ve kabirler üzerine oturmayınız."
Sultan Ahmet Cami ® 2012