DERNEK Sultan Ahmet Camii Koruma ve İhya Derneği

SULTANAHMET CAMİİ KORUMA VE İHYA DERNEĞİ

Sultanahmet Camimiz, Şöhreti dört kıtaya yayılmış emsalsiz sanat ve mimarlık şaheserlerinden; Kültür varlıklarımızı doruk noktada temsil eden  en büyük miras ve tarihi zenginliklerimizden birisidir. 

Sultanahmet Camimiz dünyaca meşhurdur; Bu sebeple yerli ve yabancı ziyaretçilerin görmek için akın ettiği, ülkemize turizm amacıyla gelenlerin büyük çoğunluğunun ve İstanbul’a gelenlerin de  hemen hepsinin uğradığı en büyük merkezdir. Dünya çapında böylesi bir ilgiye erişmiş camimizin tarihi ve kültürel özelliklerinin bozulmadan korunması, bakım, tamir ve onarımının yapılması gerekli bir  görev olmuştur. Bundan dolayıdır ki; 28.11.1996 tarihinde kurulan Sultanahmet Camii Koruma ve İhya Derneği tüzüğünün kuruluş gayesini belirleyen aşağıdaki ana maddesini  oluşturmuştur.

Sultanahmet Camii ve müştemilatının bakım, onarım, rölöve-restitüsyon ve restorasyon, tefriş, temizlik, aydınlatma, ses düzeni, su giderleri, su arıtmaları ve bahçe sulama ile ilgili işlerin modernize edilmesi, caminin ana kapılarından girildikten sonra tüm bahçenin çevre bakımını yaptırmak ve bu bakımının devamlılığını sağlamak bununla ilgili resmi yerlerle koordineli çalışmak.

Sultanahmet Caminin ana giriş kapılarından girildikten sonra bahçeden itibaren camii iç avlu,camii içi dahil olmak üzere camii güvenliğini ve caminin temizlik bakımını sağlamak rehberlik hizmetleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,caminin tanıtımını etkin bir şekilde yapmak, camii cemaatinin ve ziyarete gelenlerin can ve mal emniyetinin sağlanması, yapılabilecek sabotaj, hırsızlık,seyyar satıcılar vb.. kanun dışı hareketlerin önlenmesi için dernek tarafından  özel güvenlik biriminin oluşturulması ve  devletin  kolluk kuvvetleriyle birlikte  hareket etmelerini sağlamak, Camiinin temizlik ve bakımını sağlamak, Caminin tanıtımını etkin bir şekilde yapmak,rehberlik hizmetleriyle ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmette devamlılığı sağlamak için derneğimiz bu gibi görevleri kendine ilke edinmiş ve bu uğurda her türlü çalışmayı yapmak  en  büyük amacı olmuştur.

Yapılacak her türlü hizmetin bu caminin tarihi özelliğine uygun olmasına dikkat edilerek kuruluşundan itibaren tamir, onarım ve diğer tüm hizmetler Fatih Kaymakamlığı, Fatih Müftülüğü ve İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü ile Anıtlar Kurulunun izin ve onayı temin edilerek ilgililerin gözetiminde ve yetkili elemanlarının denetim ve kontrolünde faaliyet çalışmalarına başlanmış ve halen çalışmalar devam etmektedir. 

Derneğimiz 2006 yılında Bakanlar Kurulu tarafından Kamu Yararına Çalışan derneklerden sayılmıştır.

Sultanahmet Camii Koruma ve İhya Derneğinin kuruluşundan itibaren yapmış olduğu faaliyet kataloğu

Sultanahmet Camii Koruma ve İhya Derneği
Yönetim Kurulu Üyeleri
 
Başkan
Necati SÖNMEZ
 
Başkan Yard.
Hasan KARA
 
Başkan Yard.
Metin ŞAYIR
 
Sekreter
Yakup KAYA
 
Muhasip
Ramazan APAYDIN
 
Üye
Mehmet Hadi DURAN
 
Üye
Ahmet KAMAN